Betalings- og almindelige betingelser.


Særligt for fakturakunder:
Fra 1. Oktober 2008 gælder følgende betalingsbetingelser.
Netto kontant 8 dage fra fakturadato.
Efter 15 dage fra fakturadato fremsendes rykker 1 incl. gebyr á kr. 100,-
Efter 22 dage fra fakturadato fremsendes rykker 2 incl. gebyr á kr. 200,-
Efter 29 dage fra fakturadato fremsendes rykker 3 incl. gebyr á kr. 300,-
Ved modtagelse af rykker 3, udelukkes man som kunde hos Nordservice.dk.
Ved dage forståes alle ugens 7 dage, det er således ikke hverdage der
menes.

Særligt for græskunder:
Nordservice og dennes ansatte/samarbejdspartnere, kan ikke drages til ansvar for:

Dyr og mennesker må ikke opholde sig på græsplænen under klipning af græs.

Andet...
Alle priser er Danske kroner excl. 25% moms, prislisten er gældende med virkning fra og med d.1.3.2006.
Ved arbejde udenfor Nordsjælland (tidligere Frederiksborg Amt) beregnes der kr. 150,- ex.moms i kørsel + Kr.2,5/km. fra Nordservice´s bopæl.
Ved forgæves kørsel faktureres kr. 100,- ex.moms. +  kr. 2,5/km. fra Nordservice´s adresse samt retur til samme.
Ved udregning af kilometre benyttes enten GPS/Krak/De gule sider til udregning af korrekt afstand. Dette vedlægges som dokumentation
med faktura.

Såfremt du som kunde ikke kan acceptere ovennævnte betingelser, bedes du kontakte Jacob Nielsen hurtigst muligt, således
at samarbejdet kan ophøre.

 
der tages forbehold for stavefejl